НАЛИЧНИ СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ ЗА ОФИЦЕРИ И ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ СЪСТАВ С ОПИТ НА ХИМИКАЛОВОЗИ

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Т: 052 609935

Т: 052 655850

Е: manning@cosmosagency.eu