КОРАБЕН ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ
„Космос Ейджънси“ ЕООД търси за офиса си в гр. Варна :

КОРАБЕН ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ – СУПЕРИНТЕНДАНТ

Отговорности:

– Техническо осигуряване, поддръжка и ремонт на корабите, оперирани от компанията – м/т „Галакси Еко“, п/к „Антей“, речни бункеровчици, други плавателни технически средства, с цел безопасна и ефективна експлоатация.
– Подготовка и успешно провеждане на външни и вътрешни инспекции, докови ремонти.
– Изготвяне и следене на техническата документация и корабните сертификати, надлежна отчетност, спазване на бюджетната рамка.
– Водене на кореспонденция на български и английски език с местни и чужди администрации, организации, партньорски компании.
– Договаряне с доставчици на резервни части и техническо корабно оборудване. Осигуряване на технически бригади и контрол върху изпълнението и качеството на работата им.
– Готовност за работа в условия на спешност
– Служебни командировки
– Познаване и спазване на актуалните международните стандарти, конвенции и кодекси. Следене и прилагане на текущи промени, с цел привеждане в съответствие със Системата от стандарти за управление и контрол на качеството и безопасността.

Изисквания:

– Техническо образование ДВГ или корабни машини и механизми
– Добри технически познания и опит в длъжност или на море като корабен механик от мин. 2 години
– Добри организационни и лидерски качества, умения за вземане на решения, комбинативност, спазване на срокове, адекватност при натоварване и спешност.
– Писмено и говоримо владеене на английски език

Компанията предлага трудов договор, добро възнаграждение, благоприятни условия и среда за работа в екип с опитни служители и екипажи.

Използваме бисквитки

Моля, потвърдете дали приемате използването на бисквитки. Може да откажете, като това няма да попречи да използвате сайта. Агенцията не предоставя данни на трети лица.