Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/cltd1/cosmosagency.eu/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 4783
BG16RFOP002-2.089-4553-C01 - Cosmos Agency - Cosmos Agency

Prilojenie 1.3 /  02.09.2021

СКЛЮЧЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

На 02.09.2021г. стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.089-4553-C01, във връзка със сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лева за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” между „Космос Ейджънси“ ЕООД и Министерство на Икономиката, Главна Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“.

Целта на проекта е: Осигуряване на оперативен капитал за българските предприятия, реализирали оборот над 500 000 лева за 2019 г. за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Проектът се изпълнява и в съответствие със специфичната цел на Инвестиционен приоритет 2.2. от Приоритетна ос 2 на ОПИК, насочен към икономическите единици, които имат перспектива за развитие, а именно малките предприятия с реализиран оборот пред 2019г. от минимум 500 000 лева.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000 лева за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. В резултат на изпълнението на процедурата и в частност на проектното предложение се очаква предприятието, получило подкрепа да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България“, процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лева за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.

Срок на договора: 3 месеца (начало 02.09.2021г. – край 02.12.2021г.)

Стройността на проекта възлиза на: 50 000 лева, от които БФП: 100% съфинансирани от ЕС.


Проект BG16RFOP002-2.089-4553-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лева за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.